Najem okazjonalny, co to takiego?

Mieszkanie przeznaczone pod najem to solidne zabezpieczenie na przyszłość i szansa na dodatkowe pieniądze co miesiąc. Jednak ewentualne kupno i przygotowanie takiego lokalu to dość duży koszt. Dlatego im skuteczniej będziesz chronić swoją własność, tym szybciej inwestycja się zwróci.

Dla właściciela mieszkania i najemcy ważne są skuteczne zabezpieczenia prawne, które zapewnią im spokojną i płynną współpracę. Wynajmujący chce, aby mieszkanie było w dobrym stanie, a czynsz był płacony na czas. Z kolei najemca chce mieć pewność, że wynajmuje mieszkanie legalnie i będzie traktowany zgodnie z prawem.

Najem okazjonalny to specjalna forma najmu mieszkania, w ramach której najemca oświadcza, że ma stałe miejsce pobytu, do którego może wrócić natychmiast po zakończeniu umowy najmu. Podstawową różnicą pomiędzy zwykłą umową najmu a najmem okazjonalnym jest to, że w tym drugim przypadku wynajmujący nie ma obowiązku zapewniać najemcy lokalu zastępczego w momencie wypowiedzenia umowy.

Konieczne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia podpisanego przez właściciela mieszkania zastępczego w obecności notariusza.

Dokument ten musi zawierać dane mieszkania i właściciela, który wyraża zgodę na przyjęcie najemcy pod swój dach, gdy zajdzie taka konieczność. Dopiero wtedy obie strony mogą podpisać umowę, z którą najemca zgłasza się do notariusza, aby sporządzić w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu egzekucji.

Z pozoru może się wydawać, że jest to forma najmu dobra wyłącznie dla wynajmującego. Jednak jeśli rachunki są płacone na czas, lokal jest zadbany, a najemca zachowuje się kulturalnie, wynajmujący nie ma prawa umowy rozwiązać. Tak więc najem okazjonalny chroni także najemcę przed nagłym wypowiedzeniem umowy. Daje też pewność, że wynajmujący faktycznie jest właścicielem mieszkania.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Czas na opuszczenie lokalu to z reguły siedem dni. Po upływie tego okresu, jeśli lokator nadal w nim przebywa, sprawa trafia do sądu, który na podstawie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę może uruchomić przyspieszoną procedurę uzyskania nakazu eksmisji. Warunek – trzeba dostarczyć wniosek i dołączyć do niego żądanie opróżnienia lokalu, dowód doręczenia go najemcy, dokument przysługujący właścicielowi tytuł prawny oraz potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika skarbowego. Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora. Ponieważ najemca dobrowolnie poddał się egzekucji, co potwierdził notarialnie, może zostać eksmitowany z lokalu również w miesiącach zimowych. Przed eksmisją nie są chronione osoby małoletnie ani ciężarne kobiety.

Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie lokali wynajmowanych na użytek prywatny. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli nie można w ten sposób wynająć mieszkania firmie, która na przykład potrzebuje lokali dla pracowników w delegacjach. Najem okazjonalny przewidziany jest wyłącznie dla osób, które mają mieszkanie i chcą je wynająć osobom prywatnym.

Umowa najmu okazjonalnego zostaje podpisana na dowolny, ustalony przez strony umowy okres, ale nie może on być dłuższy niż 10 lat. Po wygaśnięciu umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona – wygasa, a najemca musi opuścić lokal.

Korzyści dla wynajmującego i najemcy

Przede wszystkim – jeśli wynajmujący trafił na nieuczciwego lokatora – dzięki umowie najmu okazjonalnego może, znacznie łatwiej wyprosić taką osobę z mieszkania. Nie obowiązują tu żadne okresy ochronne. Przy zwykłej umowie najemca musi mieć zapewniony lokal socjalny, co powoduje częstą nieskuteczność wyroków eksmisyjnych. Jeśli zaś wszystko przebiega prawidłowo, wynajmujący może pobierać jedynie czynsz i określone w umowie oraz opłaty za media. Czynsz wynajmu może zostać podwyższony tylko zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Najem okazjonalny daje szansę właścicielom mieszkania na to, by mogli lepiej chronić swoje prawa wobec lokatorów. Pomaga uniknąć problemów z lokatorami, którzy nie chcą zapłacić i opuścić mieszkania.

Ile kosztuje podpisanie umowy najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny wymaga wizyty u notariusza, a to wiąże się z opłatą. Zgodnie z aktualnymi stawkami, koszt przygotowania i poświadczenia przez notariusza umowy najmu okazjonalnego to około 400,00 złotych. Kto płaci? Teoretycznie najemca, ale często koszt dzielony jest po połowie lub wynajmujący bierze go na siebie. Najem okazjonalny wymaga zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i tutaj nie ma wątpliwości – podatek od najmu pokrywa wynajmujący, czyli właściciel mieszkania.